Yarışmanın Konusu

Yarışma konusu, “Dönüştürülebilir mobil çelik sistem” tasarımı olarak belirlenmiştir.

Katılımcı öğrenciler, kendileri tarafından belirlenecek olan bir alanda “Dönüştürülebilir mobil çelik sistem” tasarımı yapacaklardır. Gerçekleştirilecek olan tasarım, kent içinde ya da kırsal bir alanda, karada ya da su kenarında, kısmen karada ya da su üzerinde, yamaçta ya da düzlükte, doğada ya da söz edilen mekanların iki veya daha fazlasında yer alabilmeye uyumlu olabilir.

Sistem tasarımının temel fonksiyonu “barınma”dır. Tamamen çelik malzemeden üretilen modüler/belirli bir örüntüye sahip, birimler ve birimlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan açık mekanlardan oluşan çoklu barınma, sosyal ve rekreasyon işlevleri yer almalıdır. “Barınma” işlevi dönüştürülebilir olmalı, afet sonrası geçici konaklama, doğa turizmi, mülteciler için geçici barınma, salgın ile mücadele dönemleri için süreli konaklama gibi durumlara adapte olabilmelidir. Tasarım, çelik bağlantı detayları ile demonte edilerek farklı yerlerde yeniden monte edilip kullanılmaya uygun bir sistem olmalıdır. Dönüştürülebilir yapı sistemleri yaratıcı fikirlerle bu sınırların dışına da çıkabilir. Tasarımlarda, “mobil” olma kavramı ile ilişkili bir mimari yaklaşım benimsenmelidir, bu konuya ilişkin bazı okumalar Şartname sayfa 2’de tavsiye edilmektedir. Farklı büyüklükteki birimler, birimlerin bir araya gelmesi ile oluşan açık, yarı-açık mekanlar (geniş açıklıklar geçebilirler) ve üst örtüleri ile çelik malzemesinin potansiyelini ortaya çıkarabilecek yaratıcı, çağdaş, özgün ve yenilikçi tasarımlar önerilmelidir. (İhtiyaç Programı için aşağıda d bendine bakınız)

Yarışma konusu kapsamındaki beklentilere ek olarak, katılımcıların yangın güvenliğine ilişkin bir öneri geliştirmesi durumunda bu alanda çalışma yapılan projeler arasından bir projeye sponsor firmaya ait “Yangın Güvenliği Özel Ödülü” verilecektir. Bu ödül, eşdeğer ödül alanlar ya da ödül grubunda yer almayan projeler arasından seçilebilir.

Proje Verileri

o Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
o Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacaktır.
o Gerektiğinde deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

o Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).
o Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018)
o Yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer almayan tasarım kuralları için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

İhtiyaç Programı

o “Dönüştürülebilir mobil çelik sistem” olarak belirlenen yarışma konusu kapsamında jüri, çeliğin potansiyelini yaratıcı çözümler ile açığa çıkarabilecek özgün formların (tek defaya özgü bir form ve/veya modüler sistemler), montajı kolaylaştırıcı çelik bağlantı detaylarının kullanılmasını teşvik etmektedir.
o Dönüştürülebilir mobil çelik sistemin tasarlanacağı yerin/yerlerin seçimi yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacıdan proje alanını ve olası işlevsel dönüşüm senaryolarını teslim paftalarında tanıtması ve tasarım-bağlam-dönüştürülebilir işlevler ilişkisini aktarması beklenmektedir.
o Tasarlanacak dönüştürülebilir mobil çelik sistemin ölçeği ve boyutları yarışmacının seçtiği yere göre değişiklik göstereceğinden, ihtiyaç programı yarışmacılar tarafından oluşturulacaktır