Yarışmanın Konusu

Yarışma konusu, “Bir İskele Yapısı” tasarımı olarak belirlenmiştir.

Proje Verileri

o Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
o Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır.
o Seçilen bölgeye göre, dalga ve derin deniz özellikleri kullanılacaktır. Projenin kapalı denizde mi (dalgakıran içinde) veya açık deniz mi olduğu belirtilmelidir.
o Denizden yükseklik, dalga yüksekliği maksimum 3,00 metreye göre belirlenecektir.
o Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

o TC Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Kıyı Yapıları ve Limanlar ve Tasarım Teknik Esasları 2007,
o TC Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Yapıları Deprem Teknik Yönetmeliği 2007,
o Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) (Yayınlandığı takdirde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2017- TBDY),
o Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır.

İhtiyaç Programı

o “Bir İskele Yapısı” olarak belirlenen tema esas olarak: deniz, boğaz, haliç, nehir, göl veya yapay gölet (baraj göleti) kenarında, teknelerin, deniz taşıtlarının, karaya yanaşıp yolcu indirip, bindirdikleri, yanaşma yeri olarak anlaşılmalıdır.
o İskele, su ile karanın arakesitinde bulunan ve her iki tarafa (suya ve karaya) da ait olan bir yapıyı tanımlamaktadır.
o Yanaşma yeri kıyıya dik “iskele” şeklinde veya kıyıya paralel “rıhtım” şeklinde düşünülebilir.
o Bulunduğu yer (yurtiçi veya yurtdışında bir konum belirlenebilir), kapasite ve esas işlevine eklenecek ikincil işlevlerle zenginleştirilecek olan program yarışmacılara bırakılmıştır.
o Yeri ve konumu, programı ve işlevi, kapasitesi ve büyüklüğü seçilen yer üzerinden yapılacak ikna edici açıklamalarla belirgin şekilde yarışmacılar tarafından tanımlanmalıdır.