Yarışmanın Konusu

Yarışma konusu, “İklim değişikliklerinden kaynaklı sorunlara yaratıcı yapısal çözümler” olarak belirlenmiştir.

İklim değişikliği, nedenleri ve etkileri açısından çağın en önemli küresel sorunudur. Sera gazı [başlıcaları su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon (O3)] salımına bağlı olarak, atmosferde bulunan özellikle karbondioksit ve metan gazı artışı sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim krizinin; kuraklık, çölleşme, aşırı yağış, sıcaklık artışları, buzulların erimesi, bazı canlı türlerinin neslinin tükenmesi gibi çeşitli sonuçları bulunmaktadır. Ek olarak, fosil yakıt kullanımı, doğal kaynakların tüketilmesi de iklim değişikliğinin diğer tetikleyici unsurlarındandır. İklim değişikliğinden kaynaklı sorunların dışında; deprem, tsunami, heyelan gibi çeşitli doğa olayları da yapılı ve doğal çevreye zarar vermektedir.

Yarışma, iklim krizinden ve/veya çeşitli doğa olaylarından kaynaklanan sorunlara yaratıcı ve çağdaş yapısal çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir. Teslim edilecek olan projelerin, yarışmacı tarafından belirlenecek olan bir yerde, yarışmacıların tanımlayacağı bir soruna somut bir tasarım sunması ve çelik malzemenin potansiyelini ortaya çıkaran bir öneri ortaya koyması beklenmektedir. Proje bir yapı ya da bir strüktür olabileceği gibi, mevcut yapılı çevreye entegre ek bir sistem de olabilir. Proje konularına; doğa olaylarından kaynaklı güncel sorunlara çözüm getiren yapılar, farklı iklim ve doğal ortamlara adapte olabilen hafif çelik strüktürler, insansız orman yangınları gözetleme kuleleri, sel veya tsunami koşullarına uygun yapılar, depreme dayanıklı afet sonrası kullanımı için çok işlevli tasarlanan binalar, gelecekte yaşanması olası farklı sorunlara yapısal çözümler, yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik vb. dijital teknolojiler ile desteklenen çelik sistemler gibi bazı örnekler verilebilir. Konu ve yer seçimi verilen örnekle ile sınırlı değildir, yarışmacı tarafından farklı öneriler geliştirilebilir.

Proje Verileri

  • Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
  • Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacak, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri nedeniyle söz konusu yüklerin önümüzdeki 20 yıl içinde değişebileceği yarışmacılar tarafından öngörülecek, bu öngörüler jüri tarafından kabul edilecektir.
  • Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

  • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).
  • Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018).
  • Göz önüne alınacak yük değerleri için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

İhtiyaç Programı

  • Jüri, “İklim değişikliklerinden kaynaklı sorunlara yaratıcı yapısal çözümler” olarak belirlenen yarışma konusu kapsamında çeliğin potansiyelini yaratıcı çözümler ile açığa çıkarabilecek özgün formların (tek defaya özgü bir form, strüktür ve/veya yapısal çözümler), kullanılmasını teşvik etmektedir.
  • Önerilecek olan yaratıcı yapısal çözümlerin tasarlanacağı yerin/yerlerin seçimi yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacıdan proje alanı ve iklim değişikliğine bağlı tasarım önerisini teslim paftalarında tanıtması ve tasarım-bağlam- işlev ilişkisini aktarması beklenmektedir.
  • Tasarlanacak yaratıcı yapısal çözümlerin ölçeği ve boyutları yarışmacının seçtiği yere göre değişiklik göstereceğinden, ihtiyaç programı yarışmacılar tarafından oluşturulacaktır.
  • Yarışmacının, İklim değişikliğine bağlı olarak belirlemiş olduğu olan tasarım problemine olan yaklaşımın anlatıldığı bir manifesto metni teslim etmesi beklenmektedir.