Yarışmanın Konusu

Yarışma konusu, “Dikey Yerleşke Tasarımı” tasarımı olarak belirlenmiştir

Dikey Yerleşke Tanımı: Metropollerde yer alan yoğun yapılaşma bölgelerine ait kent-mekan sorunlarına çözüm üretmek amacı ile, mevcut dokuyu koruyarak üzerine katmanlaşan yaratıcı yerleşim mekanlarından oluşan yapı.

Proje Verileri

o Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
o Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır.
o Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

o Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018- TBDY (Yayınlandığı takdirde) veya Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) (hangisi güncel ise).
o Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (ÇYTHY2016) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır.
o Yapısal çelik ve çelik – betonarme karma (kompozit) yapı elemanlarının tasarımı sırasında yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer almayan tasarım kuralları için uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. teknik kural dokümanları, öngörülen ilkeleri ve asgari güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde kullanılabilir.

İhtiyaç Programı

o “Dikey yerleşke” olarak belirlenen tema esas olarak: metropollerdeki, yoğun yerleşim yerlerindeki kent sorunlarına yerleşim katmanlarıyla yaratıcı çözümler getirecek bir yapıyı hedeflemektedir.
o Projenin tasarlanacağı yer; yarışmacıların yurtiçi veya yurtdışında öngöreceği metropoller olabileceği gibi, varsayılan kentler de olabilir. Tasarlanan yapı, mevcut kent dokusu içinde kamuya açık bir arazinin/mekanın üzerinde ikinci bir katman olarak yer alacaktır. Yapı, yol, otoyol, viyadük, göl, demiryolları, istasyon, park, otopark, deniz gibi bir kullanım alanın üzerinde yükselirken, altındaki mevcut katmanın işlevleri de korunacaktır.
o Kendine ayrılmış bir alanı olmayan ve değişik amaçlarla kullanılan bir alanın üzerine yerleşen bu yapı, kentin çeşitli sorunlarına çare üretmek ve eksiklerini tamamlamak amacıyla çok amaçlı, işlevsel bir yapı olabilir.
o Yapının yüksekliği ve boyutları ile yeri ve konumu, programı ve işlevleri, kapasitesi ve büyüklüğü seçilen yer üzerinden yapılacak ikna edici açıklamalarla yarışmacılar tarafından tanımlanacaktır.