Yarışmanın Konusu

Yarışma konusu, “Çelik Köprü Tasarımı” olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin, seçecekleri bir kentsel mekanda, kırsal bir bölgede, su üzerinde ve/veya doğa içindeki bir alanda tespit ettikleri bir soruna çözüm üreten “çelik köprü” tasarımı yapmaları beklenmektedir. Söz edilen köprü, bağlayıcı / sirkülasyon işlevlerinin yanı sıra mekanlaşabilen, seyir imkanı veren, özgün bir tasarım problemine öneri getiren niteliklerde de tasarlanabilir. Ayrıca köprü; yarışmacının getirdiği çözüme uygun olarak çeşitli ölçeklerde önerilebilir ve yaya (varsa engelliler için öngörülen çözümler dahil), araç, raylı sistemler, bisiklet, ekolojik köprüler ve vahşi yaşam geçitleri, sokak hayvanları vb farklı kullanıcılara yönelik olabilir.

Proje Verileri

o Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
o Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır.
o Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.
o Köprülerin düşey titreşimlerinin hesabında rezonans değerlerine azami dikkat edilecek seçilecek köprü tasarımının şartname değerlerini sağladığı Mühendislik açıklama raporunda gösterilecektir.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

o Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).
o Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018)
o Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY 2007)
o AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) Karayolu Köprüleri LRFD Tasarım ve Yapım Şartnameleri
o BS5400 (British Standard) Çelik, Beton ve Kompozit Köprüler standardı ile benzeri uluslararası standart ve şartnameler
o Yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer almayan tasarım kuralları için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

İhtiyaç Programı

o “Çelik Köprü Tasarımı” olarak belirlenen konu, çeliğin potansiyelini yaratıcı çözümler ile harmanlayarak geliştirilecek özgün bir köprü tasarımını hedeflemektedir.
o Köprünün tasarlanacağı yer; yarışmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan bir kentsel mekanda, kırsal bir bölgede, su üzerinde ve/veya doğa içindeki bir alanda seçilmeli, yarışmacının çözüm ürettiği tasarım problemi paftalarda anlatılmalıdır.
o Tasarlanacak köprünün ölçeği ve boyutları yarışmacının seçtiği yere göre değişiklik göstereceğinden, ihtiyaç programı yarışmacılar tarafından tanımlanacaktır.