Yarışmanın Amacı

▪ Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratmak,

▪ Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışmalarını ve tasarım sürecinin başından itibaren yangın güvenliği konusunu da dikkate almalarını teşvik etmek,

▪ Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmektir.