Yarışmanın Amacı

▪ Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,

▪ Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,

▪ Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmaktır.