Teslim Şekli

▪ Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini www.steelpro.org web sitesinde ilgili bölüme yükleyecektir. Yükleme dosyası toplamda 50 MB’ı geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklenecektir

▪ Yarışmaya katılacak projeler, tüm belge ve paftalarını hepsi, adı rumuz rakamlarında oluşan tek bir dosya içinde .zip dosyası olarak en geç proje son teslim tarihinde saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine yada https://wetransfer.com/ adresi aracılığıyla info@steelpro.org adresine dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacak ve projeler kabul edilmeyecektir.

▪ Tek bir dosya içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;

o En çok 4 adet dijital pafta (PDF ve JPEG formatında, 300 dpi, Dikey A1)
o Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında)
o Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında)
o Kimlik Bilgilerinde yer alan belgelerin tümü (taranmış olarak, PDF, JPEG veya WORD formatında)

▪ Kimlik Bilgileri

o Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),

o Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD formatında)

o Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış)

o İstenen tüm kimlik bilgileri, üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile dijital olarak .zip dosyası içinde alt bir klasör olarak kaydedilerek yarışmanın web sitesine yüklenecektir.