Teslim Şekli

▪ Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini (toplamda 50 MB’ı geçmez) www.steelpro.org web sitesinde ilgili bölüme en geç proje son teslim tarihinde 23:59’a kadar yükler.

▪ Projenin yüklenmesi, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı rumuz rakamlarında oluşan birer dosya içinde dijital olarak .zip formatında gerçekleştirilir:

o Proje yüklemesinin yapılabilmesi için Kayıt kapsamında ön başvuru formunun doldurulmuş ve değişiklik varsa güncellenmiş olması gerekir. Belgelerin tümü üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile (PDF, JPEG veya WORD formatında),
o İkinci aşamada, Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
o Üçüncü aşamada, Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
o Dördüncü aşamada ise, ?zatname Madde 7.2 uyarınca hazırlanmış en çok 4 adet dijital pafta (PDF ve JPEG formatında) yüklenir.

▪ Proje son teslim tarihinden sonra sistem veri yüklemesine kapatılacağından, son gün yükleme konusunda yoğunluk yaşanabileceği göz önüne alınarak, projelerin yüklenememe riskine karşılık önceden yüklenmesi önerilir.

▪ Kimlik Bilgileri
o Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),
o Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD formatında)
o Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış)
o Öğrenci belgesini (JPEG veya PDF formatında, taranmış) kapsamaktadır.