Çelik Yapılar Öğrenci Yarışmalarının iki esin kaynağı olmuştur. Birincisi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Öğrenci Kulübünün 2001 yılında hazırlığını başlattığı ve 2002 yılında gerçekleştirdiği Öğrenci Yarışması olmuştur. Bu yarışma, aynı zamanda Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı olan Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI koordinasyonunda ve Borusan Mannesmann sponsorluğunda gerçekleşmişti. İkinci esin kaynağı ise Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork – ECCS) tarafından 1997 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Avrupa Çelik Yapı Tasarımı Ödülleri (European Steel Design Awards) olmuştur.

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 2004 yılından itibaren düzenlenen Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmasının diğer yarışmalardan en büyük farkı yarışmacılarının, mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinden oluşan karma takımlar olmasıydı.

TUCSA’nın bu girişimi yurtdışında da beğeni ile karşılandı. Dünya üzerinde çelik yapı kullanımını arttırmak amacıyla Uluslararası Demir Çelik Enstitüsü (International Iron and Steel Institute – IISI) tarafından 5-6 Kasım 2007 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen Living Steel toplantısında TUCSA tarafından yapılan sunum üzerine Latin Amerika Demir Çelik Enstitüsü (Latin America Iron and Steel Institute – ILAFA) temsilcisi Alberto Pose, Türkiye’de gerçekleştirilen öğrenci yarışmasına ilişkin bilgi ve deneyimlerimizi (know-how) talep etti. İstenen bilgi ve deneyimler, daha sonra ILAFA ile paylaşılmıştır.

İTÜ İnşaat Mühendisliği Öğrenci Kulübü tarafından 2002 ve 2003 yıllarında tarafından gerçekleştirilen yarışmadan sonra, TUCSA söz konusu yarışmanın sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, Türkiye’deki tüm üniversitelerdeki mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin bu yarışmaya katılarak, yarışmanın sağladığı avantajlardan yararlanabilmesi amacıyla 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmasını başlattı. Prof. Dr. Görün ARUN koordinasyonunda gerçekleştirilen bu ilk yarışmadan sonra, Borusan Mannesmann söz konusu yarışmaya Ana Sponsor olmayı önerdi. PROÇEL yarışması, müştereken verilen karar sonucunda 2005 yılından itibaren PROSteel kısa adıyla her yıl düzenlendi ve gelenekselleşti. Türk Yapısal Çelik Derneği “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” serisine 2017 yılından itibaren SteelPRO kısa adıyla devam ediyor.

PROSteel yarışmalarında derece alan projelerden ECCS Öğrenci Yarışması’na katılan projeler ve ödül töreninin yapıldığı kentler aşağıda olduğu gibidir.

2005 yılında Kültür Üniversitesi ekibi – Nice / Fransa’da
2007 yılında Dokuz Eylül ve Sakarya Üniversitesi ekibi – Lüksemburg’da
2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ekibi – Barselona / İspanya’da
2011 yılında ……………. Üniversitesi ekibi – Potsdam / Almanya’da
2013 yılında ……………. Üniversitesi ekibi – Milano / İtalya’da
2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ekibi – İstanbul’da