29 Haziran 2022 Çarşamba saat 14:00-15:30 (online)
Konuşmacılar: YK Başkanı H. Yener Gür’eş ve Jüri Raportörü Yeşim Gür’eş
Konu: Şartnamenin ve programın anlatılması, yaratıcı fikirler konusundaki görüşlerin paylaşılması, soruların yanıtlanması.

2 Temmuz 2022 Cumartesi saat 14:00-16:00 (Hibrit / fiziki ve online)
İnteraktif seminer Alataş Mimarlık ofis binasında yapılacak, geliş ve gidiş için birer servis organize edilecektir. Fiziki toplantıya katılamayanlar, online olarak da katılabileceklerdir.
Konuşmacılar: Yüksek Mimar Mühendis Ahmet Alataş
Konu: Mimarlık Raporu için öneriler, Yaratıcılık, mimar-mühendis koordinasyonu, uygulanmış projelerden örnekler, soruların yanıtlanması.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 16.00-17:30 (online)
Konuşmacılar: Dr. Selçuk İz, Dr. Kağan Yemez, İnş. Y. Müh. Alparslan Güre, İnş. Y. Müh. Ahmet Topbaş
Konu: Mühendislik Raporu, yapay zekâ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, BIM, baştan itibaren mimar ile müşterek çalışmanın önemi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 16.00-17:30 (online)
Konuşmacılar: Fatih Bilgin, İBİTEM
Konu: Küresel ısınma, bunun yapılaşmaya olası etkileri, artan orman yangınları, seller, tsunami vb. etkilere karşı öğrencilerin ne gibi önlemler üzerinde düşünmeleri gerektiği, orman yangınları ve küresel ısınmadan kaynaklanan yangın riskleri.

YUKARIDA BELİRTİLEN SEMİNERLERE KATILIM İÇİN KAYIT ZORUNLUDUR.
SEMİNERLER ÜCRETSİZDİR.

  1. SEMİNER KAYIT FORMU
  2. (gerekli)
  3. (gerekli)
  4. (geçerli bir e-posta giriniz)
  5. (gerekli)
  6. (gerekli)
  7. Seminerler