PROSteel 2016 Üçüncülük Ödülü

Proje Ekibi
Pınar Beyazıt, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Mustafa Parlak, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Ayaz Durmuş, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü

Proje Özeti
Semt Pazar kültüründe Pazar örtü elemanı olarak kullanılan şemsiye elemanı Bolu Mudurnu konut tipolojisinin dokusu doğrultusunda modern bir malzeme olan çelik ile birleştirilerek günümüze uyarlanmıştır. Çelik strüktür elemanlarının geleneksel dokuya uyumu açısından ahşap rengi boya ile boyanması öngörülmüştür.

?zemsiye yüksekliğinin kararı için Mudurnu dokusu ele alınmış ve uyum sağlanmıştır. Oluşturulan ahşap-beyaz görüntüsü ile silüete entegre olunmuştur.

Günümüzdeki teknoloji ve malzeme ile Mudurnu kent dokusu birleştirilmiş ve ortaya pratik bir şekilde kurulup-kaldırılabilen modern bir pazar oluşturulmuştur.

Mevcut durumda pazar yeri ve otopark olarak düzensiz kullanım sorunu irdelenerek Mudurnu konut tipoloji dokusuna malzeme seçimi ve strüktür kurgusuyla atıfta bulunularak kentsel bağlamda ilişkilendirilerek tarihi dokuya uyumlu bir girdi oluşturulmuştur.

Otopark, pazaryeri ve meydan fonksiyonları tek bir strüktür içinde çelik malzemenin imkanları doğrultusunda çözülmüştür. Sabit şemsiye örtüsüyle meydan tanımlanmış, dinamik şemsiyelerle pazar fonksiyonuna ek olarak çeşitli aktivitelere olanak sağlayacak bir çözümleme getirilmiştir.

?zemsiye tente ve taşıyıcısı Mudurnu konut tipolojisinden esinlenerek malzeme seçimi yapılmıştır. ?zemsiye taşıyıcısında Borusan ahşap boyalı çelik taşıyıcıları tercih edilmiştir. Örtü olarak beyaz tente kullanmış, tarihsel bir kültürel etkileşim barındıran pazar fonksiyonu, tarihsel dokuyla bütünlük kurulması amaçlanmıştır.

Pazar ölçeği Mudurnu ölçeğinde baskın olmasından ziyade Mudurnu ölçeğinin bir parçası olması amacıyla şemsiye yüksekliklerine dikkat edilmiştir.

2 tip dinamik şemsiye kurgusuyla, farklı yükseklik ve boyutlarıyla şemsiye aralıklarından süzen güneş ışığı pazaryerinde doğal aydınlatma sağlamaktadır, aynı zamanda aralıklar doğal havalandırmayı sağlamaktadır. ?zemsiyelerin örtüsü içe doğru bombe yapacak şekilde tasarlanarak yağmur suyunu toplanmaktadır. Depolanan su çeşitli amaçlarda kullanılarak sürdürebilirlik sağlanmaktadır.

Proje Posteri