Projelerde Aranacak Nitelikler

▪ Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Sistem tasarımı aşamasında, taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.

▪ Projelendirme safhasında, mimari proje tasarımı ile mühendislik çözümlerinin eşzamanlı ve eşgüdüm halinde nasıl yürütüldüğü mimari ve mühendislik açıklama raporlarında belirtilecektir

▪ Yarışmacıların öne sürdüğü parametreler üzerinden ele aldığı program, kapasite, işlev ve teknolojik veriler, birlikte değerlendirilecektir.

▪ Projelerin değerlendirmesinde şu hususlar dikkate alınmaktadır;

o Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, “sistem tasarımı ilkelerine ve önerilen sistem bileşenlerine” uygun ve çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması,
o Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi
o Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
o Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
o Mimari Tasarım ile Mühendislik açıklama raporunda Kullanılan çelik elemanlarının boyutlarının Mimari ile uyumu ve kontrolü.

▪ Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.