Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU (Jüri Başkanı)

Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU, Erenköy İlk Okulu ve Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olmuştur. 1966-1972 yılları arasında Profilo Holding A.?z. ve DSİ XIV Bölge Müdürlüğü’nde Yüksek Mühendis olarak çalışmış; Ocak 1972’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamış; aynı üniversitede, Mart 1980’de Doktor unvanını almış, Mart 1984’de Yardımcı Doçent, Ekim 1990’da Doçent ve Nisan 1996’da Profesör olmuştur.

Prof. YARDIMCI, Ocak 1972-Temmuz 2008 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmış ve bu dönemde, 1995-1996 ve 1998-2007 yılları arasında İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği; 1999-2002 yılları arasında Kültür ve Sanat Birliği Başkanlığı; 2000-2007 yılları arasında Ahşap ve Çelik Yapılar Grup Koordinatörlüğü; 2002-2007 yılları arasında Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü ve 2001-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunda İnşaat Fakültesi Senato Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Eylül 2008’de Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve 2012 yılından itibaren de Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı Fakültede 2011-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015-2018 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Senatosunda Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi olmuştur.

2001-2016 yılları arasında Türk Yapısal Çelik Derneği’ne Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olup derneğin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001-2018 tarihleri arasında European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil etmiştir. Bu birlik tarafından, 2008-2009 döneminde ECCS Başkan Yardımcısı, 2009-2010 ve 2014-2015 dönemlerinde, iki kez ECCS Başkanı olarak seçilmiştir. 1955 yılında kurulmuş olan bu birliğin ilk kadın yönetim kurulu üyesi ve ilk kadın başkanıdır.

17 Ekim 2021’de Büyük Kulüp Derneği (Cercle d’Orient)Yüksek Divan Başkanlığına seçilmiştir. 1882 yılında kurulmuş olan bu kulübün ilk kadın Yüksek Divan Başkanıdır. 9 Aralık 2021 tarihinde İTÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olarak seçilmiştir.

Prof. YARDIMCI İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri vermiş ve aynı zamanda, değişik tarihlerde, İstanbul, Sakarya ve Marmara Üniversiteleri’nde de görev almıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde ders vermeye devam etmektedir. Yayımlanmış 12 İngilizce ve 17 Türkçe bilimsel makalesi; 24 uluslararası, 16 ulusal konferans bildirisi; 5 araştırma projesi; Türkçe yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır ve uluslararası 2 sempozyum kitabının editörlüğünü yapmıştır. 30 Yüksek Lisans ve 5 Doktora Tezi tamamlatmış; 77 Yüksek Lisans ve 19 Doktora tezinde de jüri üyesi olarak yer almıştır.

Prof. Yardımcı ECCS ile koordineli olarak üç uluslararası sempozyum düzenlemiştir. Bunlar, “International Symposium on Steel Structures 2010: Culture & Sustainability”, “8th International Symposium on Steel Bridges 2015: Innovation & New Challenges” ve “International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019)” sempozyumlarıdır.

Uygulamaya yönelik çalışmaları arasında, Adana-Ceyhan, Kocaeli, Düzce ve Afyon-Çay, depremlerinden sonra, deprem bölgelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi elemanlarından oluşan gruplar tarafından yapılmış olan hasar tespit, onarım ve güçlendirme çalışmaları; Döner Sermaye İşletmeleri kapsamında yapılmış olan çok sayıda proje denetim ve kontrollük çalışmaları bulunmaktadır.

Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanlığı sırasında, Türkiye’deki depremlerle ilgili olarak ECCS’te yaptığı sunumlar ve girişimler sonrasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların da katkılarıyla, Kocaeli’nde 1999 depreminde ağır hasar almış olan bir okulun yerine çelik bir okul inşa edilmesi projesini gerçekleştirmiştir.

Türk Yapısal Çelik Derneğinin Akademik Kurul Başkanıdır; mühendis ve mimarlar için çelik yapılar ile ilgili kurslar verilmesi ve çelik yapıların tanıtılması amacıyla değişik bölgelerde seminerler düzenlenmesi çalışmalarına katılmıştır.

21 Nisan 2010 tarihinde Tuzla Rotary Kulübü’nden, “Türk Yapısal Çelik Derneğine yapmış olduğu katkılar ve Avrupa Çelik Birliği Dönem Başkanlığı” nedeni ile 2010 yılı “Meslekte Başarı Ödülü” almış ve 18 Eylül 2015 tarihinde “ECCS’e ve sektöre yaptığı olağanüstü katkılarına” karşılık “Gümüş Madalya” ile ödüllendirilmiştir. Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından, 5 Ocak 2019 tarihinde, “Lise oluşunun 102 yılında bilime, sanata, kültüre değer katan 102 Erenköy Kız Liseli Mezundan biri” olarak seçilmiştir. ECCS Bilim Jürisi tarafından “ECCS Teknik Komiteleri ve Yönetim Kurulunda aktif bir üye olarak yaptığı çalışmalar ve iki kez ECCS Başkanlığı yapmış olması” nedeniyle “2019 Charles Massonnet Ödülü”ne aday gösterilmiş ve 14 Ekim 2019 tarihinde ödülünü almıştır.

İki çocuk annesidir.