Ödüller

▪ Yarışmacının öne sürdüğü parametrelerin üzerinden ele alınacak olan program, kapasite, işlev ve teknolojik verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 5 eşdeğer ödül verilecektir.

▪ 5 adet EŞDEĞER ÖDÜL verilecektir. Eşdeğer ödüllerin her biri 4.000 TL değerindedir. Ödül alan her takım başına 4.000 TL olmak üzere, toplam 20.000 TL ödül dağıtılacaktır.

▪ Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.

▪ Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sırasında son elemeye kalan tüm projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verilecektir.

▪ Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, Madde-6’nın son paragrafında belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.

▪ İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek biri, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Awards” yarışmasına aday gösterilir.