Ödüller

Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin, yukarıda Madde 5.b bendinde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmesi sonucunda; 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye mansiyon ödülleri verilir. Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

E?zDE?zER ÖDÜL: Ödül alan her takım başına 6.000 ₺ olarak belirlenmiştir. Eşdeğer Ödül sayısı 4 adedi geçemez

MANSİYON ÖDÜLLERİ: Mansiyon ödülleri için her takım başına 1.500 ₺ dağıtılacak olup, Mansiyonlar için toplam miktar 6.000 ₺’yi geçemez. Jüri, dörtten fazla projeye mansiyon ödülü verilmesine karar verdiği takdirde, toplam miktar olan 6.000 ₺ Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.

▪ Yukarıda belirtilen takımların aldığı ödüller takım üyeleri arasında eşit paylaşılmak üzere takım liderine verilir.

▪ Ödül alan proje gruplarının üyelerine “SteelPRO BA?zARI BELGESİ” verilecektir.

▪ Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına “SteelPRO BA?zARILI KATILIM BELGESİ”

▪ Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.

▪ Özgün olmadığı belirlenen projelerle ilgili olarak ?zartname Madde 5.c.(7).’de belirtilen esaslar uygulanır.

▪ İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2023” yarışmasına aday gösterilebilir.