Ödüller

Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin, yukarıda Madde 6’de belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmesi sonucunda; 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye mansiyon ödülleri verilir. Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

▪ 4 adet EŞDEĞER ÖDÜL: Ödül alan her takım başına 4.000 TL olmak üzere toplam 16.000 TL eşdeğer ödül.

▪ MANSİYON ÖDÜLLERİ: Mansiyon ödülleri için toplam 4.000 TL dağıtılacak olup, bu miktar Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.

▪ Yukarıda belirtilen takımların aldığı ödüller takım üyeleri arasında eşit paylaşılmak üzere takım liderine verilir.

▪ Tüm ödüller toplam 20.000 TL’dir.

▪ Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sırasında son elemeye kalan tüm projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verilecektir.

▪ Kolokyuma katılan öğrenciler arasından, kolokyuma en fazla katkı sağlayan bir öğrenciye sürpriz ödül verilecektir.

▪ Özgün olmadığı belirlenen projelerle ilgili olarak Şartname Madde 6.h.’de belirtilen esaslar uygulanır.

▪ İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek biri, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2021” yarışmasına aday gösterilir.