Ödüller

Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin, Şartname Madde 5.b bendinde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmesi sonucunda; 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye mansiyon ödülleri verilir. Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

EŞDEĞER ÖDÜL: Ödül alan her takım başına 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Eşdeğer Ödül sayısı 4 adedi geçemez

MANSİYON ÖDÜLLERİ: Mansiyon ödülleri için her takım başına 1.200 TL dağıtılacak olup, Mansiyonlar için toplam miktar 4.800 TL’yi geçemez. Jüri, dörtten fazla projeye mansiyon ödülü verilmesine karar verdiği takdirde, toplam miktar olan 4.800 TL Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.

ÖZEL ÖDÜL: Yarışmanın Ana Sponsoru tarafından tasarım sırasında yangın güvenliğini dikkate alan ve bu konuda çalışma yapılan projeler arasından bir projeye Yangın Güvenliği Özel Ödülü verilecektir. Özel Ödül miktarı 4.000 TL’dir.

▪ Yukarıda belirtilen takımların aldığı ödüller takım üyeleri arasında eşit paylaşılmak üzere takım liderine verilir.

▪ Ödül alan proje gruplarının üyelerine “SteelPRO BAŞARI BELGESİ” verilecektir.

▪ Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ”

▪ Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.

▪ Özgün olmadığı belirlenen projelerle ilgili olarak Şartname Madde 6.h.’de belirtilen esaslar uygulanır.

▪ İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2021” yarışmasına aday gösterilebilir.