Katılım Koşulları

▪ Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. 2021-2022 döneminde öğrenim gören öğrencinin Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.

2021-2022 döneminde lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.

▪ Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje, daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.

▪ Lisans öğrencileri yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılabilirler.

▪ Yarışmaya katılacak takım; en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır.

▪ Takım üyelerinin, 2021-2022 dönemindeki öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin başvuru tarihinde mezun olmaları halinde de başvuru hakları saklı kalır.

▪ Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğretim elemanı veya görevlisinden danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği bölümlerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. SteelPRO 2022 jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.

▪ Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.

▪ Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir.

▪ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

▪ ?zartname Madde 7’de belirtilmiş Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formu’nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.

▪ Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sayfasından yapılacaktır. Rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz tüm pafta ve belgelerde kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır.

▪ Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirmiş olurlar. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair mail gönderilir.

▪ Yarışmacılar, Madde 8’de belirtilmiş Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar yarışmaya ilişkin sorularını yesimgures@steelpro.org adresine gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları; kayıtlı yarışmacıların e-mail adreslerine, Madde 8’de belirtilmiş Soruların Yanıtlanması tarihine kadar gönderilecek, ayrıca yarışmanın web sitesinde de yayımlanacaktır.

▪ Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın, kullanım ve sergileme haklarını yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

▪ Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur

▪ Yukarıdaki hususlara uymayan projeler, jürinin kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.