İstenenler ve Sunum Koşulları

İstenenler:

▪ Yapının konumunu ve bağlamını da gösteren vaziyet plan ve kesitleri (uygun ölçekte)

▪ Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar

▪ Önerilen programa uygun ölçekte paftalar teslim edilecektir.

▪ Kullanılan ölçeğin paftada gösterilmesi zorunludur, ölçeksiz çizim teslim edilmeyecektir.

▪ Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.

▪ Çelik taşıyıcı sistemin bütününü ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detayları ile tasarımcının fikrini anlatan, uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50) yer verilecektir.

▪ Mimari Açıklama Raporu; mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa kısıtlaması yoktur.

▪ Mühendislik Açıklama Raporu; kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır. Hesap raporlarında ve tasarım modellerinde açıklayıcı bilgiler ve boyutlar ile kullanılan program datalarının teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Sunum Koşulları:

▪ Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm), dikey düzende, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte) dijital olarak hazırlanmalıdır. Her bir dijital paftanın sağ üst köşelerine katılımcılara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılacaktır.

▪ Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.

▪ Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalı ve WORD ve PDF formatında olmalıdır.

▪ Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. 5 karakterden oluşan bu rumuz elektronik ortamda başvuru kaydı sırasında sistem tarafından verilecektir ve dijital olarak web sitesine yüklenen her pafta ve belgenin sağ üst köşesinde yer alması yarışmacı tarafından sağlanacaktır.

▪ Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.